Vườn áp dụng BooM thành công

Chú Lê Văn Mạnh (Chú Mười)

Vườn Sầu Riêng của chú Mười đang canh tác theo hướng hữu cơ sinh ...

Anh Võ Văn Chín (Anh Chín)

Chia sẻ, từ ngày rải phân theo BooM – giải pháp  dinh dưỡng hiệu quả ...

Chú Phan Gia Phương

Vườn Sầu Riêng 1.2ha đã 8 năm tuổi nhưng chú chia sẻ mỗi năm ...

Anh Nguyễn Tấn Nhân

Hiện tại anh đang canh tác 85 cây Sầu Riêng Ri6 khoảng 6-8 năm ...

Cô Trần Thị Hoa

Thấy BM tổ chức chương trình BooM tại Đak Lak, cô đã tranh thủ ...

Chú Trần Ngọc Trọn

Hiện tại, chú đang canh tác 22 công Sầu Riêng, trong đó có 4 ...