Cô Trần Thị Hoa

Cô Trần Thị Hoa

Thấy BM tổ chức chương trình BooM tại Đak Lak, cô đã tranh thủ đến tham gia quay thưởng trúng quà. Cô cũng không quên khoe với Bm và bà con rằng từ ngày bón phân theo BooM – Giải pháp dinh dưỡng hiệu quả và bền vững, vườn Sầu Riêng nhà cô đã có những thay đổi thấy rõ. Đặc biệt, cô ưng nhất là giai đoạn mang trái lá vẫn xanh, cây không phát đọt. Hy vọng bà con sẽ được biết đến BooM và sử dụng để trải nghiệm sự khác biệt từ những dòng phân chất lượng cao của BM, giúp vườn Sầu Riêng đạt hiệu quả và bền vững hơn.

Để lại bình luận