Chú Trần Ngọc Trọn

Chú Trần Ngọc Trọn

Hiện tại, chú đang canh tác 22 công Sầu Riêng, trong đó có 4 công đã cho trái 3 mùa, đang trong giai đoạn phục hồi sau thu hoạch, còn lại là cây 3 năm tuổi đang trong giai đoạn kiến thiết cơ bản. Chú chia sẻ do trên thị trường có quá nhiều loại phân bón nên phải mất một khoảng thời gian chú mới tìm ra BM và BooM – Giải pháp dinh dưỡng hiệu quả và bền vững. Đối với những cây Sầu Riêng tơ, năm thứ nhất và năm thứ hai chú dùng loại phân khác thì thấy đi đọt chậm, đọt không mập. Nhưng từ khi áp dụng BooM, những dòng phân chất lượng của BM đã giúp vườn Sầu Riêng tơ của chú đi đọt liên tục, đọt rất mập. Đặc biệt, bón phân theo BooM giúp giảm lượng phân bón nhưng hiệu quả rất cao. Vì thế, chú đã áp dụng BooM từ 2017 đến nay, và tiếp tục dùng cho những cây Sầu Riêng đã ra trái.

Để lại bình luận