Chú Phan Gia Phương

Chú Phan Gia Phương

Vườn Sầu Riêng 1.2ha đã 8 năm tuổi nhưng chú chia sẻ mỗi năm đều có những khó khăn riêng, năm thì kỹ thuật hạn chế, năm thì biến đổi khí hậu, rồi giá cả không ổn định. Tuy nhiên, từ khi chuyển qua sử dụng BooM – giải pháp dinh dưỡng hiệu quả và bền vững cho Sầu Riêng, chú đã thấy ngay sự khác biệt. Cây sinh trưởng phát triển tốt, ổn định hơn, giảm đáng kể nấm bệnh. Đặc biệt, điều dễ nhận thấy nhất là năng suất và chất lượng cao hơn năm trước, trái ngon – tròn đẹp, nhìn là mê ngay!

Để lại bình luận