Chú Lê Văn Mạnh (Chú Mười)

Chú Lê Văn Mạnh (Chú Mười)

Vườn Sầu Riêng của chú Mười đang canh tác theo hướng hữu cơ sinh học, tuy nhiên theo kinh nghiệm của chú, bà con phải theo dõi cây để biết đang thiếu hụt chất gì và bổ sung phân hóa học khi cần thiết. Để đảm bảo dinh dưỡng đầy đủ cho cây cũng như bảo vệ đất để hướng tới canh tác bền vững, chú Mười đã sử dụng hoàn toàn sử dụng BooM – giải pháp dinh dưỡng hiệu quả và bền vững cho cây Sầu Riêng của BM. Sở dĩ chú chọn giải pháp này bởi sau khi dùng BooM và so sánh với những vụ mùa trước, Sầu Riêng được cân đối dinh dưỡng nên cho trái nhiều và đạt chất lượng tốt hơn, cơm ngon – hộc đầy

Để lại bình luận