Bí quyết chăm sóc Sầu Riêng

KỸ THUẬT CHĂM SÓC VÀ BÓN PHÂN CHO SẦU RIÊNG CAO NGUYÊN VÀ MIỀN ĐÔNG HIỆU QUẢ

Dựa vào những phân tích về đặc điểm sinh lý thực vật của cây ...

KỸ THUẬT CHĂM SÓC VÀ BÓN PHÂN CHO SẦU RIÊNG MIỀN TÂY HIỆU QUẢ

KỸ THUẬT CHĂM SÓC VÀ BÓN PHÂN CHO SẦU RIÊNG HIỆU QUẢ Sầu Riêng được ...

Kinh nghiệm bón phân bón gốc cho cây Sầu Riêng

https://www.youtube.com/watch?v=bOZQdF_zXm0&t=2s

Kỹ thuật đi đọt trước khi xổ nhụy Sầu Riêng miền Tây

https://www.youtube.com/watch?v=pr0R1NZSKMQ&list=PLc0Q9y3Xy6mYD8FcaboGT9GPg70Kyk2Pz&index=7

Rãi Fruit Ace chuẩn bị lên Paclo Sầu Riêng

https://www.youtube.com/watch?v=DEjpwnO1dpM&t=27s