Anh Võ Văn Chín (Anh Chín)

Anh Võ Văn Chín (Anh Chín)

Chia sẻ, từ ngày rải phân theo BooM – giải pháp  dinh dưỡng hiệu quả và bền vững cho Sầu Riêng, vườn Sầu Riêng 7 năm tuổi nhà anh đã có những thay đổi đáng kể. Anh rất tâm đắc bởi giải pháp giúp cây cân đối dinh dưỡng, cho quả chất lượng và năng suất vượt trội hơn hẳn, đất thêm màu mỡ, PH đất ổn định, cấu trúc đất cải thiện với Canxi của các sản phẩm có trong quy trình, chính vì thế duy trì tính ổn định và bền vững cho vườn Sầu Riêng. Trước đây mỗi năm chỉ ăn một vụ, nhưng rải phân BM giúp rút ngắn thời gian nên 10 tháng đã được thu hoạch, năng suất thì tăng đáng kể từ 8 tấn/năm lên 10 tấn/năm.

Để lại bình luận