Anh Nguyễn Tấn Nhân

Anh Nguyễn Tấn Nhân

Hiện tại anh đang canh tác 85 cây Sầu Riêng Ri6 khoảng 6-8 năm tuổi, diện tích 6000m2. Là một người trẻ canh tác Sầu Riêng nên anh đã tìm hiểu rất kĩ và chọn lựa những dòng phân chất lượng cao, phù hợp cho cây Sầu Riêng phát triển tốt nhất mà  vẫn đảm bảo độ màu mỡ cho đất. Sau khi tìm hiểu, anh quyết định chọn BM và bón phân theo BooM – giải pháp dinh dưỡng hiệu quả và bền vững cho Sầu Riêng. Sau khi sử dụng BooM, anh đã thấy hiệu quả rõ rệt, đặc biệt là ở giai đoạn ra bông hiệu quả đạt hơn so với những vườn xung quanh, tỉ lệ ra bông đạt lên đến 80-85%.

Để lại bình luận