Trang chủ

BÍ QUYẾT CHĂM SÓC SẦU RIÊNG

KỸ THUẬT CHĂM SÓC VÀ BÓN PHÂN CHO SẦU RIÊNG CAO NGUYÊN VÀ MIỀN ĐÔNG HIỆU QUẢ

Dựa vào những phân tích về đặc điểm sinh lý thực vật của cây ...

KỸ THUẬT CHĂM SÓC VÀ BÓN PHÂN CHO SẦU RIÊNG MIỀN TÂY HIỆU QUẢ

KỸ THUẬT CHĂM SÓC VÀ BÓN PHÂN CHO SẦU RIÊNG HIỆU QUẢ Sầu Riêng được ...

Kinh nghiệm bón phân bón gốc cho cây Sầu Riêng

https://www.youtube.com/watch?v=bOZQdF_zXm0&t=2s

Kỹ thuật đi đọt trước khi xổ nhụy Sầu Riêng miền Tây

https://www.youtube.com/watch?v=pr0R1NZSKMQ&list=PLc0Q9y3Xy6mYD8FcaboGT9GPg70Kyk2Pz&index=7

Rãi Fruit Ace chuẩn bị lên Paclo Sầu Riêng

https://www.youtube.com/watch?v=DEjpwnO1dpM&t=27s

VƯỜN ÁP DỤNG BOOM THÀNH CÔNG

Chú Trần Ngọc Trọn

Hiện tại, chú đang canh tác 22 công Sầu Riêng, trong đó có 4 ...

Cô Trần Thị Hoa

Thấy BM tổ chức chương trình BooM tại Đak Lak, cô đã tranh thủ ...

Anh Nguyễn Tấn Nhân

Hiện tại anh đang canh tác 85 cây Sầu Riêng Ri6 khoảng 6-8 năm ...

Chú Phan Gia Phương

Vườn Sầu Riêng 1.2ha đã 8 năm tuổi nhưng chú chia sẻ mỗi năm ...

Anh Võ Văn Chín (Anh Chín)

Chia sẻ, từ ngày rải phân theo BooM – giải pháp  dinh dưỡng hiệu quả ...

Chú Lê Văn Mạnh (Chú Mười)

Vườn Sầu Riêng của chú Mười đang canh tác theo hướng hữu cơ sinh ...